Kort CV

Opleidingen:

2002 – 2007 Ruudt Wackers Academy, tekenen en schilderen, Amsterdam

2006 Masterclass Sam Drukker

2005 Masterclass Lichaam - Bert Osinga

2004 - 2005 Opleiding grafische technieken, Amsterdam

2004 Masterclass Kokoschka – Schule des Sehens

2004 Masterclass portret klassiek - Maarten Welbergen

2003 Masterclass portret en model - Osinga


1991 – 1996 Sociologie MSc, Universiteit van Amsterdam

1991 afgerond: eindexamen VWO

1989 afgerond: eindexamen tekenen/schilderen & kunstgeschiedenis (HAVO)

Van alle bovenstaande opleidingen zijn diploma's behaald.