Bonneke Weber

In sterke beelden, die zich verhouden tot de moderne klassieken, wordt een spel opgevoerd waarin de mens op zoek gaat naar de harmonie met zijn omgeving. Een haast hedendaags oriëntalisme wordt subtiel verweven met een wereld waarin we allen zoeken naar houvast en herkenning. De figuratieve werken kennen een sterk anekdotisch en associatief karakter waarin onderzoek plaats vindt naar de (schijnbare) tegenstelling tussen geschiedenis en sociale patronen. Herkenbaar voor allen en toch ook weer niet: het werk omschrijft een werkelijkheid die zich niet eenvoudig laat spiegelen aan het hedendaagse, noch aan het verleden, maar dat wel duidelijke referentiekaders aangeeft die zijn verankerd in zowel de hedendaagse media als oude media.

De protagonisten in het werk kenmerken zich ieder door hun eigen ontdekkingsdrang. Ontdaan van hun direct herkenbare omgeving, sociale context en geschiedenis worden ze de lijdende voorwerpen van hun eigen bestaan en mogelijkheden. Hun omgeving kenmerkt zich door een veelal verstillend karakter en maakt direct en indirect aanspraak op de eigen verbeeldingskracht van de toeschouwer. In het werk speelt de associatie een overduidelijke hoofdrol; een rol die aan de toeschouwer wordt toebedeeld en hem uitnodigt om zijn associatie te onderwerpen aan een onderzoek naar rol en aard van de eigen sociale context.
 

PS: de kleuren kunnen per beeldscherm nogal verschillen. Mocht het werk erg uitgesproken zijn qua kleur, dan kan dat een onbedoeld effect zijn dat te maken heeft met andere kleurinstellingen per beeldscherm. Beter is het (altijd) om een werk in het echt te aanschouwen. Voor meer info: zie "Werk bekijken?".